Monument voor Verdronken dorpen

Monument voor de verdronken dorpen in Zeeland:

Op dinsdag 13 oktober 2009 werd in Noord-Beveland het

monument voor de Verdronken Dorpen in Zeeland onthuld

Monument Verdronken Dorpen door Lydia Schouten - 2009

Het Monument voor de Verdronken Dorpen in Zeeland is

ontworpen door beeldend kunstenaar Lydia Schouten. Het

vestigt de aandacht op de geschiedenis van minstens 117

verdronken dorpen in Zeeland.


Het is een bijzonder en multidisciplinair kunstwerk. Op gezette

tijden zal vanuit het monument een geluidscompositie klinken.

Te horen is het geluid van opkomende storm, afgewisseld met

meerstemmige zang uit de vijftiende eeuw. Na enkele minuten

sterft het geluid weg en is er de stilte om over de verdronken

dorpen na te denken.


Aan het begin van de dijk, achter de Visafslag van Colijnsplaat,

is het Informatiepunt over de Verdronken Geschiedenis van

Zeeland ingericht.


Met de presentatie van het monument wordt de eerste fase

van het project ”Verdronken dorpen geinundeert en wegh-

gespoeld” afgesloten (zie www.scez.nl).

Verdronken Dorpeen

het monument op de Oosterscheldedijk tussen Colijnsplaat

en de Zeelandbrug

 

Monument Verdronken Dorpen Zeeland door Lydia Schouten 2009

De toren zelf bestaat uit een stalen constructie van 7.40 meter

hoog, met aan de buitenzijde gebogen platen transparant

acrylaat.  Hierop zijn schilderingen aangebracht, watergolven

en vaag daarachter schimmen. In de schemertijd wordt de

toren gedurende maximaal twee uur van binnenuit verlicht.

Daarna wordt het monument opgenomen in de duisternis.


Aan de toren hangen zeven stalen trechters. In vier daarvan

zijn speakers aangebracht, waaruit drie maal per dag een

geluidscompositie klinkt. Het geluid is gericht op de traptreden

aan de zeezijde. De tijdstippen waarop de geluidscompositie

klinkt, verwijzen naar jaren waarin zich enkele van de vele

fatale stormvloeden voordeden, welke het Deltalandschap

voorgoed veranderden en dorpen deden verdwijnen:

11.34 uur

(na de vloed uit 1134 startten de bedijkingactiviteiten),


14.04 uur (Sint-Elisabethsvloed uit 1404) en

15.30 uur (Sint-Felixvloed uit 1530).

 

De energievoorziening van het Monument voor de Verdronken

Dorpen geschiedt door een zonnepaneel, een unieke situatie

voor een kunstwerk in Nederland.

 

Op de traptreden van het monument naar het water zijn de

namen van de 117 verdronken dorpen in Zeeland te lezen en

een, altijd actuele tekst naar aanleiding van de Sint-Elisabethsvloed:

        ”Het geldt voor nu, het geldt voor later. 


        Wantrouw de macht van wind en water.”

 

Het Monument voor de Verdronken Dorpen in Zeeland is

te bereiken vanaf de Deltaweg (N56 Goes – Zierikzee),

via de Noordlangeweg en Molenweg.

adres: Oostzeedijk, 4486 Colijnsplaat ; Noord-Beveland, Zeeland

Colijnsplaat Zeeland

Het dorp Colijnsplaat ligt aan de noordkant van Noord-Beveland

en is gesticht in 1598.

Toen werd het laatste gat gesloten in de dijk om een nieuwe

polder. In deze polder groeven Joachim Michielsz en Adriaen Schaers

kaarsrechte greppeltjes (kielspitten) ter afscheiding van de

kavels en om de omtrek van het rechthoekige dorp Colijnsplaat

te markeren. De naam ”Colijnsplaat” is afkomstig van het schor

‘Colinsplate’ dat gedeeltelijk binnen de nieuwe bedijking was

komen te liggen. Het dorp is heel uitgekiend gepland en bebouwd.

Alles werd vooraf vastgelegd, van de ligging van straten tot aan

de soorten bouwmaterialen.


 


About Oeke & Norbert

Contemporary Art Gallery & responsible art-dealers since 1988 : quality & high service.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>