Huizenzee #2 en Linda Arts – 30 aug. tm 27 sept. 2014

Graag nodigen wij u uit voor de opening van de expositie HUIZENZEE #2 & LINDA ARTS op zaterdag 30 augustus 2014 tussen 16.00 en 18.00 uur.

In de projektruimte [space 5] : een speciale presentatie van Linda Arts. [lees verderop]

Huizenzee #2 : WIM BOSCH | DESIREE DE BAAR | BOB NEGRYN | FRANK VAN DER SALM | MARJAN TEEUWEN | HANS WIJNINGA | KORRIE BESEMS | OSCAR LOURENS | JEROEN VAN BERGEN [space 1-4]

Op de opening zullen nieuwe kunstenaarsboeken van Oscar Lourens, Korrie Besems en Wim Bosch worden gepresenteerd.

HUIZENZEE #2 (curator Korrie Besems) toont een grote diversiteit aan behuizingen. Het huis als beschutting oftewel als ‘een dak boven je hoofd’ mag één van de eerste levensbehoeften van de mens zijn, voor de deelnemende kunstenaars is dit gegeven slechts een startpunt voor nader onderzoek. Het huis wordt door hen verbeeld als stapelbare module, een florerende ruïne, versteende hebzucht, (re-)constructie, zinnebeeld, metafoor voor een ooit utopisch tijdsbeeld óf als een ongrijpbare herinnering.

Korrie Besems : “HUIZENZEE is een estafettetentoonstelling in drie delen: ze is in september 2013 gestart in P.ART of your life in Zwolle, wordt nu gepresenteerd in Witteveen visual art centre en eindigt aan het eind van dit jaar in kunstruimte PARK in Tilburg. Onderweg vallen steeds enkele kunstenaars af maar er komen ook steeds weer nieuwe bij. Bij de samenstelling van de drie delen is het ‘estafettestokje’ steeds mijn eigen fascinatie voor verstedelijking geweest. Ik heb gezocht naar kunstenaarsvisies die elkaar aanvullen of juist elkaar tegenspreken. Hoe kijken uiteenlopende kunstenaars naar verstedelijking, de gebouwde omgeving en meer specifiek naar huizen? Hoe gebruiken ze huizen voor hun werk? Op welke wijze geven ze aan het begrip huis een andere of diepere betekenis dan alleen het huis als onderkomen?” (Zie foto’s verderop).

LINDA ARTS | presentatie in space 5 :

„De kern van mijn manier van werken ligt in het verbinden van uitersten“ zegt LINDA ARTS over haar werk. “Die uitersten zijn te karakteriseren als horizontaal en verticaal, licht en donker, ruimtelijk en vlak, glanzend en mat, maar ze liggen ook besloten in haar manier van werken. De schilderijen zijn niet alleen het resultaat van een systematische aanpak, waarbij de structuur van te voren wordt bepaald, maar ook van intuïtie en verwondering over wat zich tijdens het schilderen aandient.”

Linda Arts 2014 # 257 Olie en lakken op doek 40 x 40 cm

Linda Arts 2014 # 257 Olie en lakken op doek 40 x 40 cm

————————

HUIZENZEE #2 :

KORRIE BESEMS: De ‘Celtic Tiger’ is door de crisis in 2008 abrupt tot een einde gekomen. De ongebreidelde huizenbouw in Ierland is daarmee in één klap tot stilstand gekomen. Het betreft volgens schattingen ± 300.000 onaffe, lege of verlaten huizen in meer dan 600 spooksteden. In YOUR WISH GRANTED (2012-2013) toont Korrie Besems straten met leegstaande, kant-en-klare nieuwbouwwoningen. Keurige huizen zoals in een filmdecor: het lijkt er allemaal koek en ei totdat je ziet dat er nergens gordijnen hangen, de voortuinen kaal en dor zijn en dat er bijna nergens auto’s staan. De projectontwikkelaars hopen waarschijnlijk dat zodra de economie weer aantrekt, dat ze dan alsnog deze woningen voor veel geld zullen gaan verkopen.

Korrie Besems Your Wish Granted 2012 – 2013 60 x 90 cm

Korrie Besems Your Wish Granted 2012 – 2013 60 x 90 cm


-

MARJAN TEEUWEN: De architectonische sculptuur Verwoest Huis Bloemhof (2012) is gebouwd in vijf 4-kamerwoningen (uit de jaren ’20) in Rotterdam Zuid. De eens zo bescheiden woningen zijn getransformeerd tot één grote monumentale ruimte. Voordat ze definitief onder de sloophamer zouden verdwijnen zijn de woningen, als in een laatste glorietocht, in een artistieke vorm geperst. De installatie toont een nieuw perspectief op zowel de architectonische structuur van het gebouw, als ook op de sociale structuur van wonen. De installatie geeft een blik op dat wat als het ware in de woningen verborgen lag en niet eerder gezien kon worden.

Marjan Teeuwen Verwoest Huis Bloemhof 1 2013 155 x 440 cm

Marjan Teeuwen Verwoest Huis Bloemhof 1 2013 155 x 440 cm


-

FRANK VAN DER SALM: In 2005 en 2006 heeft Frank van der Salm gewerkt aan een project met beelden uit Tokyo, Singapore, Hong Kong en Shanghai. Deze metropolen kunnen worden beschouwd als representatief voor de opkomende ‘new economies’ in tijden van globalisering. Het fotowerk Image reflecteert op de multifunctionaliteit van de hedendaagse stad, waarbij we in staat zijn het onverbindende, het diffuse en het tijdelijke tegelijkertijd te aanschouwen. De fysieke objecten ‘fuseren’ met de virtuele ruimte van het beeld en onze ervaringen van de werkelijkheid zijn gebaseerd op een veranderde definitie van tijd en ruimte, welke kunnen worden beschouwd als ‘morphing bodies’.

Frank van der Salm Image 2005 120 x 150 cm

Frank van der Salm Image 2005 120 x 150 cm


-

JEROEN VAN BERGEN: Het werk van Jeroen van Bergen is gebaseerd op de maten van het standaard toilet zoals die zijn vastgelegd in het Nederlands Bouwbesluit. Het standaard toilet is minimaal 110 cm breed, 90 cm lang en 260 cm hoog. Deze maatvoering vormt steeds één module binnen zijn systeem dat hij ‘toilet modulair’ noemt. Zijn installaties ontstaan vanuit zijn eigen ruimtelijke ervaring van bestaande gebouwen, straten, wijken of steden wereldwijd. De klapkisten, de verpakkingen die nodig zijn om zijn architectonische modellen en constructies in op te bergen en te transporteren, worden samen met de modellen tentoongesteld. De werken worden zo kostbare geschenken die keer op keer in- en uitgepakt kunnen worden.

Jeroen van Bergen Toren compositie 005 Sloppen 2011 60 x 60 x 200 cm

Jeroen van Bergen Toren compositie 005 Sloppen 2011 60 x 60 x 200 cm


-

BOB NEGRYN: Gedurende lange aaneengesloten periodes woont en werkt Bob Negryn in Ierland. Hij kent het land en zijn bewoners door en door. De foto’s in de serie The Random View (2004-2014) zijn met veel affectie en begrip gemaakt in Ierse dorpen en steden. Hij focust daarbij op huizen waar mensen al generaties lang wonen én op plekken die bij toeval lijken te zijn ontstaan. Het zijn ‘aangeklede kruispunten’ waar duidelijk geen stedenbouwkundig masterplan aan ten grondslag heeft gelegen. Dit in contrast met het aangeharkte Nederland dat op de tekentafel lijkt te zijn ontworpen. Overigens (ook) een thema dat Negryn al jarenlang fotografeert.

Bob Negryn The Random View Hunt 2004 – 2014 51 x 73 cm

Bob Negryn The Random View Hunt 2004 – 2014 51 x 73 cm


-

OSCAR LOURENS: Sinds jaar en dag staan overal in Griekenland monumentale betonskeletten. Oscar Lourens heeft in de loop der jaren van enkele van deze abstracte bouwsels grijze schaalmodellen gemaakt. Het werk MOMAS (2014) is een reconstructie van een nooit afgebouwd slachthuisterrein op het Griekse eiland Syros. De kunstenaar Martin Kippenberger heeft de plek in 1993 bestempeld tot MOMAS (Museum of Modern Art Syros): een anti museum, een parodie en aanklacht tegen de patserige globale museumarchitectuur.

Oscar Lourens MOMAS 2014 400 x 200 x 163 cm

Oscar Lourens MOMAS 2014 400 x 200 x 163 cm


-

DESIREE DE BAAR [courtesy RAM] : De serie Shells (2012-2014) bestaat uit modellen van ondergrondse bunkers, onderdeel van de ‘Atlantikwall’. Desiree de Baar heeft vilt gebruikt om vaststaande betekenissen aan het wankelen te brengen en nieuwe associaties op te roepen. Van de bunkers zijn alleen de binnenwanden, doorgangen, trappen en luchtschachten zichtbaar. Van dichtbij zijn de binnenruimtes met hun afgesloten en labyrintische karakter invoelbaar. Van een afstand krijgen de modellen met hun trappen en luchtschachten een sculpturale kwaliteit. Vervreemdende zachte sculpturen op basis van de harde werkelijkheid vormen een rode draad in het werk van de Baar.

Desiree de Baar Shells II – Regelbau 622 2012 – 2014 190 x 175 x 50 cm

Desiree de Baar Shells II – Regelbau 622 2012 – 2014 190 x 175 x 50 cm -detail


-

WIM BOSCH: De modelhuisjes in de fotoserie Still live (2014) zijn door Wim Bosch opgekocht op marktplaats. Ze stammen uit de jaren ’50 en ’60, bij uitstek een periode van (naoorlogs) optimisme. Voor de -meestal mannelijke- modelbouwer was de wereld letterlijk een bouwpakket. Firma’s als Faller of Pola leverden hem zijn materialen. Sommige gebouwtjes lijken zonder veel mededogen losgerukt uit hun voormalige wereld door de nazaten van de optimisten. De huisjes vertonen de sporen van de vergane tijd in stof, krassen, verkleuringen en beschadigingen. Ook plastic, ideeën en idealen blijken vergankelijk maar dat wisten we eigenlijk al: sic transit gloria mundi.

Wim Bosch Still Life - House with bench 2014 - Ultrachrome print op Hahnemühle photorag, dibond, allumnium lijst, ed:3 - 54 x 81 cm

Wim Bosch Still Life - House with bench 2014 - Ultrachrome print op Hahnemühle photorag, dibond, allumnium lijst, ed:3 - 54 x 81 cm

HANS WIJNINGA: Zoals in veel Nederlandse steden zijn in Arnhem-Zuid in de jaren ’60 en ’70 hoge galerijflats verrezen. Ze staan vaak naast grote waterplassen met rondom veel groen. Inmiddels zijn de bomen en struiken zo groot geworden dat de torenhoge flats regelmatig uit het zicht verdwijnen en dan weer ineens als monolieten opduiken in het arcadisch landschap. Hans Wijninga maakt hiervan ambrotypes*): een zeer oude, precieze en tijdrovende techniek. Met digitale vintage-apps heeft deze techniek niets te maken. Het gaat hier om het oude handwerk. Én elke ambrotype is uniek. Juist de imperfecties van deze omslachtige techniek geeft aan de fotobeelden een betoverende en onwerkelijke sfeer.

Hans Wijninga - N 51 57.491 E 5 54.974 - 2014 24 x 29 cm

Hans Wijninga - N 51 57.491 E 5 54.974 - 2014 24 x 29 cm


(tevens omslag van het Witteveen magazine – najaar 2014 – pdf download)

*) het is een collodium proces :

“In 1851, Frederick Scott Archer introduced a wet plate process, sometimes referred to as the collodion process after the carrier material used. The process is simple: a bromide, iodide, or chloride is dissolved in collodion (a solution of pyroxylin in alcohol and ether). This mixture is poured on a cleaned glass plate, which is allowed to sit until the coating gels but is still moist. The plate is then placed in a silver nitrate solution, which converts the iodide, bromide, or chloride to silver iodide, bromide or chloride. Once the reaction is complete, the plate is removed from the silver nitrate solution and exposed in a camera while still wet. The plate loses sensitivity as it dries, requiring it to be coated and sensitized immediately before use. It must also be developed while still moist, using a solution of iron sulfate, acetic acid and alcohol in water.” (Wikipedia)

“The new wet collodion process was also used to produce positive images on glass called ambrotypes, which were simply underexposed or bleached negatives that appeared positive when placed against a dark coating or backing.”
en
“The tintype, introduced in the mid-19th century, was essentially a variation on the ambrotype, which was a unique image made on glass, instead of metal. Just as the ambrotype was a negative whose silver images appeared grayish white and whose dark backing made the clear areas of shadows appear dark …” (Enc. Brittanica)


Posted in Exposities bij Witteveen, Huizenzee, Uncategorized | Leave a comment

Zomersluiting van Galerie Witteveen & Najaarsmagazine

Het najaarsmagazine (met alle tentoonstelingen) is uit !

Voorpagina Witteveen magazine najaar 2014

Voorpagina Witteveen magazine najaar 2014

Hier : de electronische versie : Witteveen magazine najaar 2014 -download

t/m 24 augustus zijn wij afwezig, wèl is het visual art centre geopend :

1 t/m 23 augustus : Ron Mandos met Best of Graduates 2014 [Space 1-5]. Deelnemers: zie hier.
Raadpleeg hun site voor openingstijden & programma.


Posted in Nieuws, Ron Mandos, Uncategorized | Leave a comment

Paint It ~ 14 juni t/m 12 juli 2014

Graag nodigen wij U uit voor de tentoonstelling ‘Paint It’, samengesteld o.l.v. Arno Kramer. Opening : zaterdag-middag 14 juni tussen 4 en 6 uur, deze expositie duurt t/m 12 juli. Met : Koen Ebeling Koning, Andrea Freckmann. Mirjam Hagoort, René … Continue reading

Posted in Exposities bij Witteveen, Niels Smits van Burgst | Leave a comment

Van Groot tot Klein ~ Roland Sohier ~ Jasmijn Visser ~ Hans de Wit : 10 mei t/m 7 juni 2014

GRAAG NODIGEN WIJ U UIT VOOR DE EXPOSITIE “VAN GROOT TOT KLEIN” TUSSEN 10 MEI EN 7 JUNI. [in space 1-5]. Uit het werk van ROLAND SOHIER straalt je bijna altijd het genoegen van het maken tegemoet. Dat hij zijn … Continue reading

Posted in Exposities bij Witteveen, Hans de Wit, Roland Sohier, Tekenen | Leave a comment

Arno Kramer & Anita Groener : 5 april t-m 3 mei 2014

De tentoonstelling werd geopend door Diana Wind, directeur van Stedelijk Museum Schiedam. ARNO KRAMER toont een keuze uit zijn tekeningen vanaf 1997 in space 1 en 2, tevens wordt zijn nieuwe boek ‘Longing‘ (ook: luxe uitgave plus 1 tekening, ed. … Continue reading

Posted in Arno Kramer, Exposities bij Witteveen, Projectspace 5, Tekenen | Leave a comment

Contact

Witteveen visual art centre – Konijnenstraat 16 A – 1016 SL Amsterdam open: dinsdag t/m zaterdag 12:00 – 18:00 uur tel +31 (0)20 – 623 96 84   oeke@xs4all.nl     ‎300 m2 voor exposities, gast-galeries, lezingen & beschouwingen, veilingen, workshops plus … Continue reading

Posted in Blog, Nieuws, Nieuws-overzicht, Uncategorized | Leave a comment

Centrum Witteveen contact

logo Witteveen visual art centre

logo Witteveen visual art centre

Oeke Witteveen, director
Contemporary Art plus Abstract Art of the 50′s and COBRA-period

Konijnenstraat 16 A (parallel to Hazenstraat)
1016 SL Amsterdam
open : tuesday thru saturday 12:00 – 18:00 hrs

tel: +31 (0)20 623 96 84
email: oeke@xs4all.nl

[Professor Roland Sohier verklaart haas en konijn in 1 minuut]

Parking : Q-Park, Marnixtraat 250 (opposite police station, next to busstation)

Public transport : tram 7, 10, 17 (Elandsgracht). tram 13, 14, 17 (Westermarkt)

Met de KunstKoop kunnen particulieren kunst op afbetaling kopen bij een aantal galeries zonder dat zij rente hoeven te betalen; deze wordt vergoed door het Mondriaan Fonds. Uw eigen aanbetaling is 10%.
Sinds 1997 maakten meer dan 43.000 kopers gebruik van de KunstKoop en kochten voor ruim 134 miljoen euro aan kunstwerken.

Het Kunstbeeld keurmerk is door magazine Kunstbeeld toegekend aan een kleine selectie van professionele galeries en kunstinstellingen die zich richten op moderne en hedendaagse kunst.

.
.

Lid Nederlandse Galerie Associatie.

.
.
.
.
.


View Larger MapWestelijke Jordaan.


Posted in contact | Leave a comment

Art Rotterdam Week : tot en met 10 februari 2013

Deze week: Art Rotterdam Week (6 beurzen) : tot en met 10 februari. Oeke presenteert op de Art Warehouse : Arno Kramer, Gé-Karel van der Sterren, F. Fransciscus, Charlotte Schrameijer, Joost van den Toorn, Gijs Assmann, Wout Herfkens, Chantal Spit, … Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment

Wout Berger ~ When I open my eyes

Verkrijgbaar in de galerie     var fbShare = {url: ‘http://www.galeriewitteveen.nl/2013/02/wout-berger-when-i-open-my-eyes/’,size: ‘large’,}  

Posted in Fotografie, Wout Berger | Leave a comment

HERE COMES THE FLOOD ~ 16 februari t-m 23 maart 2013

For the Sake of Paint 2 ~ THE FLOOD ~ Curator F. Franciscus In november 2011 ging in het Dordrechts Museum de tentoonstelling ‘What’s Up. De Jongste Schilderkunst in Nederland’ in première. Een bewonderenswaardig initiatief dat ook als zodanig werd … Continue reading

Posted in Exposities bij Witteveen, Frans Franciscus, Niels Smits van Burgst, Nieuws, Projekten, Ron Amir, THE FLOOD | Leave a comment

Tekeningen Festival : 6 april tm 15 juli 2013

Witteveen visual art centre organiseert drie maanden lang een Tekeningen Festival, o.l.v. Arno Kramer. Deel 1 : Recent werk van Roland Sohier en Paul Klemann. Deel 2 : met Ron Amir, Cathelijn van Goor, Anita Groener, Geer van der Klugt, … Continue reading

Posted in Exposities bij Witteveen, Paul Klemann, Paul Klemann, Roland Sohier, Roland Sohier, Tekenen, Tekeningen Festival | Leave a comment

Tekening Festival : deel II van 4 mei t-m 8 juni 2013

Witteveen visual art centre organiseert drie maanden lang een Tekeningen Festival, o.l.v. Arno Kramer. Graag nodigen wij U uit voor de opening van deel 2 door Arno Kramer, met als deelnemers : Ron Amir, Cathelijn van Goor, Anita Groener, Geer … Continue reading

Posted in Exposities bij Witteveen, Nicole Schulze, Nieuws, Ron Amir, Tekenen, Tekeningen Festival | Leave a comment

Tekening Festival deel III : 15 juni t/m 20 juli 2013

Graag nodigen wij U uit voor deel III van het Tekening Festival met : Marlies Appel, Pieter Bijwaard, Rosemin Hendriks, Nour-Eddine Jarram, Juul Kraijer, Arno Kramer, Meinbert Gozewijn van Soest en Hans de Wit, op zaterdagmiddag 15 juni tussen 4 … Continue reading

Posted in Arno Kramer, Hans de Wit, Nieuws, Nour-Eddine Jarram, Ron Amir, Rosemin Hendriks, Tekenen, Tekeningen Festival | Leave a comment

Jan Theun van Rees – Verborgen Stad – 14 tm 23 november

Amsterdamse verbouwingen in beeld (in het ‘verborgen zaaltje’ – space 5) Opening donderdag-avond 14 november tussen 6 & 8 uur : Jan Theun van Rees : boek presentatie en fotoos. In Amsterdam waren er tussen 2003 en 2012 maar liefst … Continue reading

Posted in Fotografie, Nieuws, Projectspace 5 | Leave a comment

CONNECTED IN DIFFERENCE 29 november t/m 21 december

CONNECTED IN DIFFERENCE 29 november t/m 21 december – Een bijzondere tentoonstelling met het werk van 19 kunstenaars. Uit verschillende landen en culturen, jong en wat ouder, bekend en nog niet bekend. De ruim 40 werken variëren in thematiek, uitvoering, … Continue reading

Posted in Exposities bij Witteveen, Nieuws, Nour-Eddine Jarram, Paul de Reus, Ron Amir, Uncategorized | Leave a comment

Gebroeders Miedema ~ Der Orchideengarten ~ 4 januari tm 8 februari 2014

Der Orchideengarten ~ een ode aan de verbeelding ~ door De Gebroeders Miedema, tekeningen bij Witteveen visual art centre ~ 4 januari t/m 8 februari, opent zaterdag 4 januari 2014 tussen 16.00 en 18.00 uur. (space 1-4). Kijk online. Om … Continue reading

Posted in Exposities bij Witteveen, Tekenen | Leave a comment

Expositie 15 februari t-m 29 maart 2014

Graag nodigen wij U uit voor de tentoonstelling ‘NABIJ’ in space 1,2, bibliotheek en projectruimte (space 5) . Opening: zaterdag 15 februari 16:00 – 18:00 uur. De expo loopt t/m 29 maart. NABIJ met werk van Maurice van Daalen, Teun … Continue reading

Posted in Exposities bij Witteveen, Paul Klemann, Projectspace 5, Tekenen | Leave a comment

Eva Roovers | Photography

Eva graduated in 2005 MFA Fine Art in Netherlands and studied MA Photography in 2011 at LCC, University of the Arts London. Dutch Artist Eva Roovers specialises in still life photography. The newly arranged harmonious display of heterogeneous objects becomes … Continue reading

Posted in Eva Roovers, Fotografie | Leave a comment

Museum-exposities voor Arno Kramer, Paul Klemann, Pieter Bijwaard, Diana Blok, Hans de Wit & Wout Berger

Verheugd meld ik U – dat Arno Kramer een tentoonstelling ‘Longing‘ (met boek) heeft in De Pont, Tilburg (22 maart – verlengd tot 15 juni 2014), [zie beeldverslag op Trendbeheer of de bespreking door Jasper Krabbé in OPIUM tv -vanaf … Continue reading

Posted in Nieuws | Leave a comment

Vrienden 2014

Beste Lieve Vrienden, Het Visual art centre gaat alweer zijn 3e jaar in. De tijd vliegt, maar het centre staat er wel ! Afgelopen jaar zijn er weer prachtige tentoonstellingen geweest, met mooie recensies en artikelen in kranten, bladen (NRC, … Continue reading

Posted in Allereerst .., Nieuws, Uncategorized | Leave a comment

Anita Groener exposeert in Park, Tilburg

Anirta Groener exposeert t/m 16 maart haar nieuwste werken in PARK, Tilburg (samen met Simon Benson).

Bekijk het beeld-verslag op Lost-Painters hier.

Anita Groener Status-Quo 310cm -1597-papieren-siljouetten-en-spelden

Anita Groener Status-Quo 310cm -1597-papieren-siljouetten-en-spelden

detail Anita Groener Status-Quo 310cm-1597-papieren-siljouetten-en-spelden-

detail Anita Groener Status-Quo 310cm-1597-papieren-siljouetten-en-spelden-


Posted in Nieuws, Tekenen | Leave a comment

Workshop Kunstkritiek 8 & 15 maart (let op Vol = vol !)

Gedurende de tentoonstellingsperiode NABIJ biedt de galerie een workshop kunstkritiek aan. Die workshop is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor beeldende kunst en/of er over denkt te gaan schrijven. De workshop staat onder leiding van kunstcriticus ROB PERRÉE. (www.robperree.com) … Continue reading

Posted in Nieuws, Uncategorized | Leave a comment